Služby

- Zemní a výkopové práce, výkopy bazénů,septiků, jezírek, terénní úpravy, ap.
- Řezání asfaltů a betonů, demolice hydraulickým bouracím kladivem
- Stavby pro plnění funkce lesa - Opravy a výstavba lesních cest, propustky, meliorace
- Vodohospodářské práce - Čištění a obnova příkopů, stok, potoků a drobných vodních toků
- Kompletní dodávka přípojek inženýrských sítí
- Nákladní doprava a likvidace stavebních odpadů, kontejnery

Top
Facebook
Facebook